Lundaspelen genomfördes första gången den 3-6 januari 1979.

I det första Lundaspelen deltog 39 lag. Andra året hade antalet lag mer än fördubblats, till 103. Även det tredje året fördubblades antalet lag, nu 211. Sedan dess har turneringen aldrig haft färre än 200 lag & över 300 i de flesta. Några gånger under 80-talet var man tvungen att säga nej till mer än 40 lag.

De första 16 åren spelades med 8 kategorier - Pojkar och Flickor Juniorer, samt A-, B- och C-kategorier för båda könen. Alla kategorier omfattade två åldersklasser.

1995 lades fyra kategorier till, och de yngsta fick en egen kategori. Detta varade i 13 år. 2008 justerades kategorierna så att de motsvarade den internationella indelningen. U19 blev U20 och U17 blev U18.

2010 lades ytterligare 4 nya kategorier till, U12 och U11 för båda könen.

Under de 35e Lundaspelen introducerades en rullstolsklass i samarbete med FIFH Malmö.