Check-in på Eoshallen (Arkivgatan 32, 223 59 Lund)

Deposition (500 Sek per rum/lag) - fås tillbaka vid utcheckning av förläggningsvärdarna på skolan.

Boende på Skola el. hotell genom Lundaspelen:

Ankomst med Tåg: (Glöm inte anmäl preliminär ankomst tid)

Upphämtning på VÄSTRA stationstorget (Västra sidan av stationen)- Lag (om de är "äldre" lag (U15 & äldre)) som bor i närheten (Katte, Polhem, Svane) får gå med bagage - de yngre får bagagehjälp till dessa men får gå själva (> mindre än 800m) - övriga boendeställen får hjälp med bagage och persontransport.

Instruktioner:

Söderifrån (Köpenhamn/Kastrup) - ankomst på plattform 4 el 5 - GÅ BAKÅT (förhållande till tågs resriktning) och ner i tunnel - ta höger - 25m - ta rulltrappa upp (glas foaje) minibussar utanför. Ankomst plattform 6- GÅ BAKÅT och in i glasfoajen.

Norrifrån (Stockholm/Göteborg) - ankomst på plattform 2 el 3 - GÅ FRAMÅT (förhållande till tågs resriktning) och ner i tunnel - ta höger - 25m - ta rulltrappa upp (glas foaje) minibussar utanför. Ankomst plattform 1- GÅ FRAMÅT och runt hamburger stället "Viggo" - ta höger och gå ner i tunnel- på slutet av tunneln rakt fram (75m) ta rulltrappa upp till glasfoajen.