Olympiska spel i Lund.

Idén uppstod i mitten av 1970-talet inom Idrottsringen – en organisation som bestod av fyra idrottsklubbar: Lugi Handboll, IK Eos, Lunds IS och Lunds FF.

Idrottsringen bildades 1974. Det skedde i samband med att Lunds FF nekades inträde i Samorganisationen, som bestod av sex idrottsföreningar. Då kontaktade Arne Hansson, fotbollsklubbens dåvarande ordförande, Lugi Handboll och IK Eos. Resultatet blev Idrottsringen . Som grundplåt satsade varje klubb 500 kronor. Dessutom tog den nya organisationen ett banklån på 15 000 kronor. Ett år senare, 1975, blev ishockeyklubben

Lunds IS den fjärde medlemsföreningen i Idrottsringen .

Bingo, gåsalotterier och adventskalendrar

Syftet med Idrottsringen var att dra in pengar till de fyra föreningarnas verksamheter. Grundtanken var att ju fler klubbar som samarbetar, desto större blir intäktsmöjligheterna. Bland Idrottsringens aktiviteter kan nämnas bingo, vårmässor, bensin och gåsalotterier samt försäljning av adventskalendrar.

En av initiativtagarna till Lundaspelen var Lars-Erik ”Peggy” Larsson i IK Eos. Den fjärde augusti 1978 skrev han, i egenskap av ordförande i Idrottsringen , ett brev till Lunds kommun. Avsikten var att få tillgång till de idrottshallar, klassrum och matsalar som var nödvändiga för att Lundaspelen skulle kunna genomföras.

" Idrottsringens klubbar har sedan länge velat stå som värd för en turnering. Emellertid ställer denna typ av turnering stora krav på tillgången av funktionärer, varför en enskild

förening inte kunnat påtaga sig detta ansvar. Inom Idrottsringen är man nu beredd att ställa sina samfällda ledarresurser till Lundaspelens förfogande."

I brevet beskriver Lars-Erik Larsson även syftet med Lundaspelen.

" Idrottsringen hoppas med Lundaspelen kunna bjuda internationella turneringar som möjliggör för Lundaungdomen att knyta idrottskontakter utanför landets gränser."

Men hur skulle Lundaspelen genomföras? Som nämnts i inledningen var Idrottsringens tanke att arrangera ett slags olympiska spel i lagidrott för ungdomar, där handboll, ishockey, basket och fotboll stod på programmet.

Sagt och gjort. Den 27–30 december 1978 arrangerades den första upplagan av Lundaspelen i handboll. Parallellt genomfördes ishockeyturneringen. De följdes 3–6 januari 1979 av Lundaspelen i basket. Längre fram tillkom fotbollsturneringen. Den lades dock ner 1982, för att återuppstå 27 år senare. Lundaspelen i ishockey blev en kortvarig företeelse.

Lundaspelen i basket och handboll levde dock vidare. De två turneringarna har vuxit sig allt starkare genom åren. Faktum är att Lundaspelen 2020 var den 42:a basketturneringen i följd.

Kontakter över gränserna

Sedan många år tillbaka är det IK Eos som arrangerar Lundaspelen i basket. Framlidna Lars-Erik Larsson och Gunnar Persson har haft stor betydelse för turneringen. En annan nyckelperson är Peter Kozak, som var Lundaspelsgeneral i trettio år och fortfarande finns med i ledarstaben.

Allt började med en dröm hos en handfull ideellt arbetande föreningsmänniskor: att ge idrottande ungdomar möjlighet att lära känna varandra, knyta kontakter över gränserna och få minnen för livet. Denna dröm lever än idag – hos funktionärer, ledare och spelare. Den är och förblir kärnan i turneringen och fenomenet Lundaspelen.